Biotop Popis funkce Realizace Stavba Inspirace
  Biotopy / zahradní jezírka a jejich princip
POPIS
 
     
 

Biotop/zahradní jezírko je malá vodní plocha s přírodním samočištěním, která se přibližuje přírodnímu vzhledu a přírodním podmínkám. Dobře založené zahradní jezírko je schopno fungovat jako ekosystém s trvalou kvalitou vody vhodnou ke koupání. Tvar jezírka je nepravidelný, pro každé místo jiný. Má část hlubší-určenou ke koupání a část mělkou-filtrační, kde jsou vysázeny vodní rostliny. Hloubka plavební zóny 150 - 180 cm, délka plavebí zóny min. 4 - 5 m.

Každý biotop/zahradní jezírko je originál. U zahradního jezírka určenému ke koupání budou jednu stranu tvořit stupně nebo svislá stěna s žebříkem pro snadný vstup do vody.

Řešením je nechat vodní a pobřežní rostliny odebrat z vody tyto živiny pro svůj vlastní růst. Horská jezera jsou křišťálově čistá, protože neobsahují dostatek živin pro růst čehokoliv a jsou celoročně velmi studená. Naše velké rybníky a přehrady jsou zase v létě plné řas a sinic, protože obsahují velké množství živin a nepoměrně malé množství pobřežní vegetace nebo mokřadů, jež by automaticky plnily čistící úlohu (jsou nahrazené betonovými břehy, plážemi, atd.).

Pravý přírodní rybník či jezero má vyvážený poměr čisté vodní plochy a tzv.
regenerační zóny, tedy plochy s mělkou vodou, která je zarostlá vodními, bahenními a vlhkomilnými rostlinami. V našich podmínkách jsou to převážně
orobince a rákosy, ty méně bujné druhy rostlin se většinou po lidských zásazích do ekosystému zachovaly jen v chráněných oblastech.Využití zahradních jezírek:


Jak biotop funguje:


Nejdůležitější požadavek, tj.trvalou kvalitu (čistotu) vody, kterou zajišťuje činnost vodních rostlin a filtračního systému.

Systém filtrace je následující:

  • povrchová voda z biotopu je nasávána skimmerem,který zadržuje hrubé nečistoty
  • ze skimmeru putuje voda do armaturní šachtice s čerpadlem, které je v provozu během vegetační sezóny (v létě) 8 - 12 hodin denně
  • z armaturní šachtice je tlačena voda do dvou potrubí:
    1. do výtlačného potrubí zakončeného filtračními nádobami,které jsou umístěny ve filtrační zóně.Filtrační zóna se skládá z filtračních vrstev.Ty jsou tvořeny speciálním granulátem Aqua-superton a plaveným štěrkem frakcí 4/8 a 16/32.Filtrační vrstvy zachycují organické nečistoty,které jsou dále působením drobných mikroorganizmů usazených ve filtračních vrstvách přeměněny v látky anorganické.Anorganické látky rozpuštěné ve vodě tvoří živný roztok pro vodní rostliny,jimiž je filtrační zóna osázena.
    2. druhé potrubí vedoucí z armaturní šachtice míří k pramenitému kameni.Zde se voda okysličuje.Prokysličená voda zaručuje činnost mikroorganizmů usazených ve filtračních vrstavách.

Biotop - ekosystém se musí dostat do biologické rovnováhy. Zůstane stabilní, pokud tuto rovnováhu nenarušíme chemickými postřiky či hnojivy.

Zahradní jezírko založené podle uvedených principů má minimální nároky na údržbu. Staráme se hlavně o to, aby se do vody nedostalo nic škodlivého. Úplná výměna vody se provádí jednou za pět let. Jinak pouze dopouštíme vodu, která se odpaří. (jsou známy i případy,kdy je voda i po 15 letech stále v pořádku). V zimě, kdy zahradní jezírko zamrzne, odstraňujeme z ledu sníh, aby stále zelené rostliny pod ním měly dostatek světla. Prospěšní a užiteční pro biotop jsou obojživelníci.Cena biotopu


Cena biotopu je u každé zakázky kalkulována jednotlivě. Orientačně je cena biotopu od 3500,-Kč/m2 vodní plochy. V této ceně je zahrnut projekt biotopu, dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně geotextilie, skimmer, čerpadlo, plastová armaturní šachta, potrubí, filtrační nádoby, filtrační vrstvy Aqua-superton, tříděný říční štěrk, pramenný kámen a vodní rostliny.Výhody biotopů / zahradních jezírek


Oproti klasickému bazénu mají biotopy zejména tyto přednosti:
  • spoří mnoho peněz za chemické přísady a údržbu čistoty vody
  • v chladnějším období, kdy se nelze koupat, plní funkci estetickou - doplňijí zahradní architekturu

Každá voda (kromě destilované) obsahuje živiny potřebné pro bujný růst řas. Je-li živin příliš mnoho, voda se zakalí a vše v ní poroste hustým řasovým kobercem.

Řešením je nechat vodní a pobřežní rostliny odebrat z vody tyto živiny pro svůj vlastní růst. Horská jezera jsou křišťálově čistá, protože neobsahují dostatek živin pro růst čehokoliv a jsou celoročně velmi studená. Naše velké rybníky a přehrady jsou zase v létě plné řas a sinic, protože obsahují velké množství živin a nepoměrně malé množství pobřežní vegetace nebo mokřadů, jež by automaticky plnily čistící úlohu (jsou nahrazené betonovými břehy, plážemi, atd.).

Pravý přírodní rybník či jezero má vyvážený poměr čisté vodní plochy a tzv.
regenerační zóny, tedy plochy s mělkou vodou, která je zarostlá vodními, bahenními a vlhkomilnými rostlinami. V našich podmínkách jsou to převážně
orobince a rákosy, ty méně bujné druhy rostlin se většinou po lidských zásazích do ekosystému zachovaly jen v chráněných oblastech.

V zahradním jezírku / biotopu se jednoduše pokusíme nastolit ekologickou rovnováhu tak, aby příroda dělala všechno sama. Koupací zahradní jezírko se proto musí skládat ze dvou hlavních částí - plavací části hluboké alespoň dva metry a v tzv. regenerační zóny, která je mělká, zarostlá vegetací a může mít několik hloubkových stupňů pro různé druhy rostlin. Takovýto biotop má oproti klasickému bazénu jen jednu zásadní nevýhodu - potřebuje k dokonalému fungování velký prostor, celkově alespoň 50m2 a více, běžné velikosti jsou 100 nebo 150m2.O to krásnější je však výsledek.

 
     
     
Doporučujeme: Zahradní jezírka | střešní izolace | zateplování | zahradní nábytek